කෘෂි සේවා අධිකාරිය විසින් 2017වර්ෂය සඳහා බස්නාහිර පළාත් ගොවි සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය තුල බස්නාහිර පළාතේ පිහිටුවාගෙන ඇති ගොවි සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කර අවසන්ය.  මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ කෘෂි සේවා අධිකාරිය විසින් ගොවීන් දිරි ගැන්වීම සඳහා ලබා දෙන ප්‍රතිපාදන සමානව බස්නාහිර පළාත තුල සිටින ගොවි සංවිධාන වලට බෙදී යාම සහ සියළු ගොවි මහතුන් වෙනුවෙන් සේවා සැපයීමයි.   අප අධිකාරියේ නව සභාපතිතුමන්ගේ සහ ප්‍රධාන විධායක…

Details

“මායාපුර කෘෂි අභිමන් – 2016” වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය හා අලෙවි සල්පිල

       බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් වෙළඳපොළ ඉල්ලුම වැඩිකොට කෘෂි නිෂ්පාදනකරුවන්හට  තම නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට හඳුන්වාදීමේ අරමුණින් ගුණාත්මක බවින් වැඩි, අඩු මිලට කෘෂි නිෂ්පාදන මිලදී ගතහැකි වෙළදපොළක් ප්‍රජාව වෙත හඳුන්වාදීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන මායාපුර කෘෂි අභිමන් – 2016 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය හා සැණකෙළිය බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය…

Details

වස විසෙන් තොර නැවුම් එළවළු,පළතුරු ඔබේ ගෙවත්තෙන්ම,,,ඔබට තෝරාගත හැකි ගෙවතු වගා ආදර්ශන පහසු පැකේජයන් 04ක් සමඟින්.

      බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය විසින් නාගරික කෘෂිකර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා සහනදායි මිලකට යටත්ව පාරිභෝගික ඔබට එදිනෙදා ජීවන රටාවට අවශ්‍ය වන එළවළු, පළතුරු, පලාවර්ග ආදියෙන් සමන්විත ගෙවත්තක් සකසා දීමේ වඩසටහනක් මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.  මේ තුලින් පාරිභෝගික ඔබට වස විසෙන් තොර නැවුම් එළවළු, පළතුරු හා පළා වර්ග ආහාර වේලට එක්…

Details

පාරම්පරික දේශීය සහල් නිෂ්පාදනය සඳහා ලියාපදිංචි ගොවි සංවිධානවල ගොවීන් නැඹුරු කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම නමින් දියත් කල ව්‍යාපෘතිය.

වර්තමානයේ ගොවීන් සතුව සාම්ප්‍රදායික වී ගොවියා තුල පැවති ගුණාත්මක බවින් වැඩි බීජ වී නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම නොතිබීම හේතු කොට ගෙන ගුණාත්මක බවින් වැඩි බීජ වී නිෂ්පාදනය කිරීමට මෙන්ම තෝරා ගැනීමටද අපහසුතාවයක් ඇති වී තිබේ. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත තුල ගම්පහ, කොළඹ, කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක තුන තුලම ක්‍රියාත්මක වේ. කොලඹ දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රීලංකාවේ වේගයෙන්ම දිනෙන් දින නාගරීකරණය කරා…

Details

පාරම්පරික දේශීය සහල් අලෙවිකිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය.

    කෘෂි සේවා අධිකාරිය විසින් 2015 වසර තුලදී සිදුකල ව්‍යාපෘති අතර පාරම්පරික දේශීය සහල් නිෂ්පාදන ගොවීන් දිරිගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘතියක් විය.  මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේවන විටත් අක්කර 100 කට අධික භූමි ප්‍රමාණයක් වගාකර ඇති අතර 2016 මහකන්නය සඳහා අපේක්ෂිත අස්වැන්න බුසල් 4000 කට අධික වේ. කිසිදු අයුරකින් රසායනික පොහොර භාවිතයක්, රසායනික වල්නාශක හෝ කෘමිනාශක භාවිතයක්…

Details

බස්නාහිර පළාත් කෘෂි සේවා අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද කැස්බෑව වැව වටා ව්‍යායාම මංතීරු ඉදිකිරීම (11 අදියර) ව්‍යාපෘතිය.

    ව්‍යාපෘති අංක D58212129005  දරණ කැස්බෑව වැව වටා ව්‍යායාම මංතීරු ඉදිකිරීම (11 අදියර) නමින් ක්‍රියාත්මක  කල මෙම ව්‍යාපෘතිය 2015-10-01 දින ආරම්භ කල අතර 2015-12-31 දින අවසන් කරන ලදි. කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ, කැස්බෑව නැගෙනහිර ග්‍රාම වසමට අයත් කැස්බෑව වැව අක්කර 11.39 බිම් ප්‍රමාණයක විශාලත්වයකින් යුක්ත වන අතර, එහි ධාරක ප්‍රෙද්ශයද සමඟ විශාලත්වය අක්කර…

Details

ඝන අපද්‍රව්‍ය හා මිනිස් අපද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් ගුණාත්මක බවින් ඉහළ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය කෘෂි සේවා අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

            ව්‍යාපෘති අංක N58215662045 දරණ ඝන අපද්‍රව්‍ය හා මිනිස් අපද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් ගුණාත්මක බවින් ඉහළ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය නමින් ක්‍රියාත්මක  කල මෙම ව්‍යාපෘතිය 2015-11-16  දින ආරම්භ කල අතර  2015-12-30දින අවසන් කරන ලදි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ  අරමුණු මෙසේ සදහන් කල හැකිය. 1)      කොම්පෝස්ට් පොහොර වල ඇති ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම තුළින්…

Details

කොටදෙනියාව සත්ව පාලන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය තුල එළු, මී ගව හා සූකර අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කෘෂි සේවා අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘතිය.

                 ව්‍යාපෘති අංක N58216701029 දරණ කොටදෙනියාව සත්ව පාලන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය තුල එළු, මී ගව හා සූකර අභිජනන මධ්‍යස්ථනයක් ස්ථාපිත කිරීම  නමින් ක්‍රියාත්මක  කල මෙම ව්‍යාපෘතිය 2015-12-01   දින ආරම්භ කල අතර  2015-12-31 දින අවසන් කරන ලදි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ  අරමුණු ලෙස පහත ප්‍රතිලාභ සදහන් කල හැකිය. 1)      ගොවීන්ට අවශ්‍ය කරන උසස්…

Details

බෝඹුවල හා අබේපුස්ස ගොවිපල වල ඒකාබද්ධ ගොවිපල කළමණාකරණ ආදර්ශන පිහිටුවීම සඳහා කෘෂි සේවා අධිකාරිය මඟින් දියත් කල ව්‍යාපෘතිය‍

        ව්‍යාපෘති අංක N58215662044 දරණ බෝඹුවල හා අබේපුස්ස ගොවිපල වල ඒකාබද්ධ ගොවිපල කළමණාකරණ ආදර්ශන පිහිටුවීම නමින් ක්‍රියාත්මක  කල මෙම ව්‍යාපෘතිය 2015-11-01   දින ආරම්භ කල අතර  2015-12-29 දින අවසන් කරන ලදි. එම ව්‍යාපෘතිය බෝඹුවල හා ක‍ළුතර සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේ ගොවිපල ඒකාබද්ධ ගොවිපල කලමනාකරණ ආදර්ශ පිටුවීමේ අරමුණු ලෙස පහත අරමුණු සදහන් කල හැකිය. 1)     …

Details