කෘෂි සේවා අධිකාරිය තම දැක්මට අනුකූලව පහත සඳහන් ප්‍රමුඛ පරාස යටතේ තම කාර්යයන් ඉටුකරනු ලබයි.

  1. වාණිජ පදනම මත කෘෂිකාර්මික සේවා සැපයීම
  2. කෘෂිකාර්මික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම
  3. පරිසර හිතකාමීත්වය කෘෂිකර්මයට ගෙන ඒම
  4. කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය
  5. යහ පාලනය

පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම හා කෘෂි උපකරණ බෙදා දීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් හෙක්ටයාර 150ක් නැවත වගා කටයුතු වලට යොමු කරන ලදී. මේ සඳහා කොළඹ කළුතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වලින් අක්.50 බැගින් තෝරා ගැණිනි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් 2013 යල කන්නයේදී පමණක් වී ටොන් 350ක අස්වැන්නක් ලැබී තිබිණි.

Details

සාම්ප්‍රදායික කෘෂි දැනුම එක්රැස් කිරීම සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීම

ගොවීන් අතර ශේෂ වී පවතින පාරම්පරික කෘෂි දැනුම ඒකරාශි කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. පරිසර හිතකාමි ගොවිතැන් ක්‍රම හඳුන්වාදීම උදෙසා මෙම දැනුම ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නියමිතය .මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුළු වටිනාකම මිලියනයකි. මේ සඳහා වැඩමුළු හතරකට ගොවීන් කැඳවා සාම්ප්‍රදායික කෘෂි දැනුම ගොවීන් වෙතින් එක්රැස් කරගන්නා ලදී. එම වැඩමුළු බෝඹුවල, හෝමාගම, වල්පිට හා අඹේපුස්ස පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වල පවත්වන ලදි.

Details

සාම්ප්‍රදායික කෘෂි දැනුම එක්රැස්කර එම තොරතුරු විශ්ලේෂණය කර ලේඛන ගත කිරීම

ඉහත ව්‍යාපෘතියේ ඒකරාශී කර ගන්නා ලද සාම්ප්‍රදායික කෘෂි තොරතුරු අනාගත පරපුර උදෙසා ලේඛණ ගත කොට තැබීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම මිලියනයකි. මේ වන විට අදාළ සියලු කෘෂි තොරතුරු ඒකරාශී කොට ග්‍රන්තාරූඪ කිරීමේ කාර්යය සිදුවෙමින් පවතී. අත් පිටපත් සකස් කිරීම නිම වෙමින් පවතින අතර ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය කිරීම උදෙසා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

Details

පළාත තුළ එළවළු හා පළතුරු පැල නිෂ්පාදනයකර ප්‍රජාව අතර බෙදා හැරීම

තත්වයෙන් උසස් එළවළු සහ පළතුරු පැල නිෂ්පාදනය කොට වගා කරුවන් වෙත ලබා දීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ විය. මේ සඳහා මිලියන 2.85 ක මුදලක් අනුමත වී ඇත. හෝමාගම, බෝඹුවල, අඹේපුස්ස, හොරණ හා වල්පිට (කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සතු) පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වල ඉඩකඩ හා සම්පත් භාවිතාකොට මෙම පැළ නිෂ්පාදනය සිදු කළ අරමේ වන විට එලවළු පැළ බඳුන් 5000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ යටතේ බෙදා දී ඇත.

Details

පළාත තුළ බිත්තර වී නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රජාව පෙළඹවීම

මෙම ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම මිලියන 2.85 කි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හෙක්.10ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හෙක්.25 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් හෙක්.25ක් මේ මගින් බිත්තර වී නිෂ්පාදනයට යොමුවිණි. සමස්ථ වශයෙන් හෙක්.60ක් තුළ ක්‍රියාත්මක වූ මෙම ව්‍යාපෘතියේ බිත්තර වී ටොන් 14ක් නිෂ්පාදනය විය.

Details

ගෙවතු ව්‍යාපෘති

බස්නාහිර පළාත් ජනතාව තම ගෙවත්තේ වස විෂෙන් තොර එළවළු හා පළතුරු වර්ග වගා කිරීමට දිරිගැන්වීමේ මූලික පියවරක් ලෙස හදුන්වා දිය හැකිය. එම කාර්යය සඳහා ජනාතාව පෙළඹවීමට කෘෂි සේවා අධිකාරිය මඟින් මිලියන 2.5 ක් වටිනා කෘෂි උපකරණ නාගරික ගෙවතු හිමියන් වෙත ලබා දී ඇත.

Details

මිනුවන්ගොඩ වටිනාපහ කෘෂි සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම

අප අධිකාරිය විසින් ඉදිකරන ලද ගම්පහ දිසාවේ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි වටිනාපහ කෘෂි නිෂ්පාදන සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම, ගොවිජන සංවර්ධන, සුළු වාරිමාර්ග, කර්මාන්ත, පරිසර, කලා හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2013 ජුනි 06 වැනි දින ජනතා අයිතියට පැවරුණ වගයි.

Details

වාරි ව්‍යාපෘති

පහත සදහන් වාරි ව්‍යාපෘති පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධ වී ඉටුකරන ලදි.සාලාව ගිනිගත් වෙල වෙල් යායේ ඇළ ඉවුර ප්‍රතිසංස්කරණය,පිනිදියාගාර වෙල් යායේ ජල බැස්සුම් නිර්මිතයක් සහ ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමක් ඉදිකිරිම,තාවල්ගොඩ අමුණට ලෑලි දමා ප්‍රතිසංස්කරණය,කුඩා අග්ගොන දෙනිය වෙල්යායේ පැති බැම්ම ඉදි කිරිම හා ඇළ කැපීම…

Details

නිමි අගය ඉහළ නැන්වූ දේශීය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ගුණාත්මක බව වැඩිදියුණු කිරීම හා පසු අස්වනු තාක්ෂණ ක්‍රම හදුන්වා දීම.

බස්නාහිර පළාත ජාතික කෘෂිකර්මාන්තයට දක්වන දායකත්වය සැලකිය යුතු මට්ටමේ ඉහළ අගයක් ගනුයේ පළාත තුල කාර්මික හා සේවා අංශය දක්වන දායකත්වය ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින තත්වයකදීය. ගොවිප්‍රජාව හා කුඩා ව්‍යවසායකයන් හට පවතින වෙළඳපල ක්‍රමය තුල වැඩි ප්‍රතිලාභයක් නොලැබෙන නිසාත් කෘෂිකර්මාන්තයේ ඉතා ඉහළ ප්‍රතිලාභ මධ්‍ය හා මහා පරිමාන ව්‍යාපාරිකයන් භුක්ති විඳින නිසාත් ගොවි ප්‍රජාව හා කුඩා ව්‍යවසායකත්වයන්…

Details